Hlavna stranka
Aktuality
Pre členov PZ
Kontakt
..::Poľovnícke združenie - HRADOK::..
      O nás
     Poľovný revír
     Členovia
     Fotogaléria
     Kynológia
    Kalendár lovu zveri
    Východ a západ slnka
     Cesta k nášmu revíru
     Ubytovanie
     Poplatkový lov
     Links
..::Poľovnícke združenie - HRADOK::..

Charakteristika revíru

       Revír PZ Hrádok Pliešovce je včlenený v troch katastrálnych územiach – Pliešovce, Zajžová a Bzovská Lehôtka. Má výmeru 3102 ha / z toho poľnohospodárska pôda – 2011 ha, lesné pozemky 1091 ha/ a susedí s revírmi OL Pliešovce, PZ Kalinka, PZ Môťová, OL Sása, PZ Čekovce, PZ Senohrad.
K najvyšším vrchom pohoria Javorie v ktorom sa revír rozprestiera paria Sekier /887 m n.m./, Ježová /871 m n.m./ Lysec /886 m n.m./. Najvýznamnejšími vodnými tokmi sú Neresnica a Krupinica, ktorá v blízkosti obce vytvára malú umelú vodnú nádrž /rybník/. 
V dôsledku polohy kotliny, dochádza ku teplotným rozdielom. Priemerná ročná teplota sa pohybuje od 8°C v nižších a južne exponovaných polohách do 6°C (aj menej) vo vrcholových partiách 2°C. Najteplejším mesiacom roka je júl s priemernými teplotami 18-14°C a najchladnejším je január s -3 až – 5°C.
Značná členitosť terénu Pliešovskej kotliny a okolia so skoro 700 m výškového rozpätia a tým i dosť rozdielne mikroklimatické pomery podmieňujú pestrosť vegetácie. Prevládajú lesy dubové a bukové. Vplyvom pasenia dobytka a iných hospodárskych zásahov sa do drevinovej skladby vmiešal dub cerový. Na pastviskách sa hojne vyskytujú podružné dreviny ako Čerešňa vtáčia, hruška a breza.
Revír je zaradený do štvrtej akostnej triedy s hlavnou zverou srnčou a pridruženou diviačou a jeleňou zverou. Normované kmeňové stavy zveri sú nasledovné – 59 ks srnčej, 14 ks diviačej a 3 ks jelenej zveri.

       Starostlivosť o zver

A. Zariadenia na kŕmenie zveri /kŕmidlá, zásypy/:      
  • jelenia                            8 ks
  • srnčia                           13 ks
  • ostatná raticová              6 ks
  • bažanty                          5 ks

B. Políčka pre zver: 

  •  počet 3                       1,5 ha
C. Ostatné poľovnícke zariadenia:                             
  • posedy uzatvorené        17 ks
  • ostatné                          15 ks
  • poľovnícke chaty            1 ks

 


WWW.FOTOLOVY.CZ

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
Copyright © 2009 Poľovnícke združenie HRÁDOK. Všetky práva vyhradené. Designed by mirko@zoznam.sk